22 de març 2011

Aigua: Vols saber com serien les coses "amb ella"?

Sabem si la gestió de l’aigua que consumim és pública o privada? I què comporta una o altra opció? Una campanya d’ESF i el CONGIAC pretén donar resposta a aquestes preguntes i exposar la necessitat d’afrontar el debat sobre les diferències entre els diferents models de gestió de l’aigua.

Per: Marta/ Ingeniería Sin Fronteras / Canalsolidari.org

El passat juliol de 2010 les Nacions Unides van declarar l’accés a l’aigua potable i al sanejament com un dret humà. Però ningú no discuteix la importància de l’aigua, sabem que és un líquid vital, i que la necessitat de tenir uns ecosistemes fluvials en bon estat ecològic és un realitat cada cop més assumida. Però potser del que no som conscients és del que passa amb la gestió d’aquest be tan fonamental.

Així, tot i que la gestió d’aquest dret bàsic té una gran rellevància en les nostres vides i implica aspectes fonamentals de la democràcia, com el reforçament de les institucions públiques i el seu compromís amb la participació ciutadana, la cohesió social, el diàleg o la responsabilitat cívica, aquest tema no és a l’agenda política i l’opinió pública ho desconeix.

Actualment, la llei permet models de gestió de l’aigua públics, models de gestió mixta o altres exclusivament gestionats per empreses privades. Però quin serà el nostre? Som usuaris/es o clients? Què passa amb el contracte d’aigua a Barcelona?

Amb ella o sense ella?

Accedir a l'aigua per disminuir la mortalitat infantil


Segons l’Organització Mundial de la Salut, més de 1.000 milions de persones no tenen accés a aigua potable. Quan una família té accés a aigua potable es redueixen en un 50% els episodis diarreics en els menors de 5 anys. Farmamundi t’explica els seus projectes per dur-la a més de 96.000 persones. Llegir més

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada